Министър Гьоков: Реформата в системата на социалните услуги е сред най-важните приоритети в работата на МТСП

Мар 18, 2022 РУСЕ Новини БСП 0 1637

18.03.2022 г.

„Реформата в системата на социалните услуги е сред най-важните приоритети в работата на Министерството на труда и социалната политика. Гарантирането на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на хората, е в основата на реформата, която се осъществява чрез Закона за социалните услуги“. Това каза министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков на откриването на регионален форум, организиран от община Русе. Темата на експертната среща е  „Социални политики – нови възможности, нови отговорности за развитие на регионалния потенциал за екосистемни социални услуги и социални иновации“.

„Общините и другите доставчици на социални услуги са ключов партньор на държавата в осъществяването на превенция и преодоляване на социалното изключване на уязвимите групи в обществото. Доказателство за  това е преодоляването на сериозните изпитания, предизвикани от пандемията от Ковид-19“, отбеляза министърът. „Чрез реорганизация на работата на служителите в социалните услуги са въведени нови модели на работа чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии. Развиха се услугите в домашна среда и патронажната грижа, които имат ключова роля за подкрепата на хората с увреждания, възрастните и самотноживеещите хора“, допълни той.

Министър Гьоков изрази увереност, че България може да окаже подкрепа на всички украински майки и деца, пристигащи в България. Тези от тях, които остават в страната, могат да се възползват от предоставянето на социални услуги и други социални мерки.

Във форума участваха и заместник-министър Иван Кръстев, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги.

„Законът извежда на по-съществено място въпросите и проблемите за хората, които предоставят услугите, защото социалните услуги могат да се предоставят само от отдадени хора. Превенцията на социалното изключване е на първо място в новата нормативна рамка. Водещи са и принципите за предоставяне на равен достъп до социални услуги и за повишаване на тяхното качество“, каза заместник-министър Кръстев.

Той подчерта, че МТСП ще продължава да настоява да се дава приоритет на нарастването на възнагражденията и кариерното развитие на работещите в сектора на социалните услуги. Увеличението на бюджета за финансираните от държавата социални услуги за 2022 г. е близо 112 млн. лв., добави Иван Кръстев. Той добави, че в Националния план за възстановяване и устойчивост се предвиждат 753 млн. лв. за реформиране на услугите за възрастни хора. С тези средства се планира да се създадат 125 социални услуги за резидентна грижа и 125  подкрепящи и специлизирани консултативни услуги за 7500 хора с увреждания. Предвижда се и реновиране и оборудване на 82 Домове за стари хора за 5598 души.