Русе ще се бори за достойно възнаграждение на непедагогическия персонал

Окт 08, 2023 Новини Избори 0 927

08.10.2023 г.

"Важно е заплатите на непедагогическия персонал да бъдат вдигнати заедно с тези на учителите в детските градини. Те също се грижат за децата ни, имат своите отговорности и нужда от достойно заплащане. Необходимо е на национално ниво тези решения да се преразгледат", заяви Пенчо Милков.

Днес кандидатът за кмет и кандидатите за общински съветници от МК "БСП за България" Енчо Енчев, Емил Георгиев и Биляна Иванова се срещнаха с представители на  непедагогическия персонал на русенските детски градини.

Милков разясни, че решенията за размера на възнагражденията им зависи от националната политика, но тези диспропорции могат да бъдат частично преодолени и с решение на Общинския съвет.

"Така, както сме подкрепяли с общински средства различни училища и детски градини за ремонтни дейности извън техните бюджети, може да се предложи и целева подкрепа за помощник-възпитателите, кухненските работници, хигиенистите и поддържащите техници, които остават ощетени", каза Пенчо Милков.

Според Енчо Енчев стъпка към разрешаване на ситуацията е внасянето на предложението за разглеждане от Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на училищното и предучилищното образование.

Милков насърчи присъстващите да излъчат свои представители, които да поддържат връзка с местната власт и съвместно със синдикалните организации регулярно да поставят въпросите си.