Пенчо Милков посети сдружение "Спортна група Русчуклийки"

21.03.2019

Сдружение „Спортна група Русчуклийки” бе приятно изненадана в залата на спорен комплекс „Ялта” от своите почетни гости   Пенчо Милков, депутат от БСП в 44-то Народно събрание и Мяна Досева. Гостите бяха паздравени с музикално гимнастическа композиция. Председателката на сдружението, Румянка Кунчева изказа от името на жените ветерани благодарност за навременната оказана помощ при учредяване на сдружението. Двете поетеси на групата-Анастасия Пашкова и Гинка Колева, със свои стихотворения в тяхна чест, поздравиха гостите. Методистът на групата Стела Маринова изпита професионална гордост като бивш преподавател на гостуващите . Срещата премина в приятна обстановка и разговори за активното участие на всички групи от обществото за бъдещето на страната.