Момчил Неков в Русе: С европейски средства гледаме да замитаме български проблеми

19.01.2019г.

"Европейският съюз дава възможно най-добрата перспектива за развитие на България. Това, че ние не усвояваме разумно европейските фондове и средства, които ни се предоставят, не означава, че членството ни в ЕС е лошо за страната ни". Това изложи като тези по темата „Бъдещето на ЕС” на дискусия с русенци, евродепутатът от БСП/ПЕС Момчил Неков.

„Моето верую е да се действа по конкретна тематика”, заяви Момчил Неков. Той поясни, че конкретните проблеми, които са поставяли и са намерили своето решение в Европарламента са свързани с двойните стандарти при хранителните продукти, с регулирането на отношенията между производителите и големите търговски вериги, с увеличението на парите за националните програми по пчеларство. Бъдещето на ЕС е по-задълбочената интеграция между страните и отстраняване на някои неравнопоставености като разликата при директните плащания в общата селскостопанска политика- стана ясно по време на дискусията.

Един от въпросите, зададени от залата, беше във връзка с  инициативата на Момчил Неков за сертификация на български традиционни продукти. Защитеното географско означение на българските продукти в ЕС и тяхното взаимно признаване в търговията с трети страни е една от основните каузи, която Неков защитава през целия си мандат в Европейския парламент.