Пенчо Милков: Незрящите хора могат да бъдат равностойни в обществения живот

Окт 15, 2019 РУСЕ Новини Избори 0 557

15.10.2019

В международния ден на белия бастун кандидатът за кмет на Русе от местна коалиция "БСП за България" Пенчо Милков се срещна с представители на регионалната организация на Съюза на слепите в България

“ Хората със зрителни увреждания са тясно свързани с общината, в която живеят, независимо коя е управляващата политическа сила. Всички знаем как в съвременния свят може да се устрои жизнената среда, за да бъде достъпна за хора с увреждания  - и тротоарите, и местата за пресичане, и обществените сгради, особено за спецификата на хората със зрителни увреждания”, сподели Пенчо Милков пред присъстващите. Той коментира, че вече на много места и в България може да се види наличието на специална алея в пешеходните зони, която улеснява движението на хората с бели бастуни. “В тази насока, обаче община Русе е длъжник на незрящите хора в нашия град”, заяви Милков. Социалистът изрази намерението си като кмет да работи за изграждане на специални маршрути, предназначени за незрящите и да следи стриктно дали проектите за публичните пространства са съобразени с изискванията за достъпност на хора с увреждания. “Тези промени не изискват особено голям ресурс. По трасето се разполагат различни видове настилки, които водят хората и им помагат да се ориентират”, каза Милков.

“Като кмет ще гарантирам подкрепа за хората със зрителни увреждания от страна на общината и институциите, а когато се решават техните проблеми ще бъдат внимателно изслушвани, така че диалогът да остане отворен. Вярвам, че незрящите хора могат да бъдат равностойни в обществения живот и имат своето място в него”, заяви кандидатът за кмет.

Представителите на ССБ споделиха, че имат значителни проблеми в придвижването, свързани с некачествените градски ремонти, най-вече с неправилното поставяне на тактилните плочи и попитаха Милков как предвижда да се справи с този проблем. "Като кмет  ще бъда безкомпромисен към некачествено и незавършено в срок строителство. Процедурите за избор на изпълнители не само трябва да са законосъобразни, но и да осигуряват на хората красива градска среда за работа и живот, което е нашата цел ", отговори той.

По време на разговора хората споделиха с Милков, че в редица отношения се чувстват затруднени в своето ежедневие, тъй като звуковите сигнали на светофарите в Русе масово не работят и не се предприемат действия за отремонтирането им, както и други устройства, подпомагащи тяхното придвижване.

В хода на срещата те поставиха и въпроса за качеството на обществения транспорт в града. Милков коментира, че голямата възможност за община Русе е проекта за закупуване на нови тролейбуси. Намаляването на стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания е заложено в неговата програма за управление, като целта е поетапно постигане на безплатно пътуване на тези групи.