Пенчо Милков: На 27 октомври излезте и гласувайте - това е пътят към промяната

Окт 14, 2019 РУСЕ Новини Избори 0 263

Кандидатът за кмет на Русе, Пенчо Милков, издигнат от местна коалиция \"БСП за България\" разговаря с работници и служители от фирма ТРУД, АД

"Възходът на града изисква да извървим заедно и единни общ път. Друг начин няма. Ние можем и трябва да превърнем Русе в успешен модел и еталон на развитие в страната - такъв, какъвто го помнят учебниците по история", заяви Пенчо Милков, кандидат за кмет на Русе от местна коалиция "БСП за България" на среща със служители и работници от фирма ТРУД, АД в Русе.

Присъстващите зададоха редица въпроси на кандидата за кмет, касаещи управлението на града и справянето с множество наболели проблеми.

"Ще се противопоставим активно, с всички законови възможности на промишлените замърсители, търсещи собствените си краткосрочни интереси за сметка на русенци", коментира социалистът въпроса за чистотата на въздуха в Русе. 

"На гражданите ще се предостави цялата вярна информация за замърсителите, както и мерките, които могат да бъдат предприети според експертите. Ще се посочат отговорните органи и лица, ще се изисква настойчиво ежедневното им ангажиране с проблема и в най-кратки срокове да се извърши необходимото, за да не се допуска замърсяване на въздуха в Русе. Мерките за чистота на въздуха ще се предприемат в непрекъснат диалог с всички заинтересовани граждани, ще се търсят независими експерти, за да се посочат точно проблемите, като няма да се разчита единствено на механизмите за самоконтрол на предприятията и държавния контрол. Ще се проведе допитване сред русенци за придобиване от страна на община Русе на мобилна станция за контрол на замърсителите, с която да се дава информация на населението, а също така да се подпомогнат контролните функции на РИОСВ."

Присъствщите на срещата коментираха и темата за общинския автотранспорт в Русе. От своя страна, Пенчо Милков отговори, че ако бъде избран за кмет, заедно с екипа си ще развива активно общинския автотранспорт по примера на други български и европейски градове. Това предвижда приоритетно осигуряване на нови транспортни средства за общинския градски транспорт, които да позволяват достойно и комфортно пътуване и опазване на околната среда. Транспортната схема и разписание ще се съобразяват с нуждите на хората, а не с желанията на превозвачите. Схемата следва да се съобрази и с работещите промишлени предприятия, за да могат работниците удобно да стигат и да се връщат до работа, независимо от смяната си. "Ще намаляваме стойността на картите за ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания, като целта ни е поетапно постигане на безплатно пътуване за тези групи", зави Милков.

В края на разговора Пенчо Милков призова служителите: "На 27 октомври излезте и галсувайте според политическите си убеждения и според съвестта си. Само така можем да сбъднем промяната, която желаем."