Жители на с. Бистренци сподлеиха проблемите си с Пенчо Милков

Липсата на телефонна връзка е наболял и много сериозен проблем

Липсата на телефонна връзка е наболял и много сериозен проблем за жителите на село Бистренци, Община Бяла, Област Русе. В населеното място няма клетка на нито един от телекомуникационните оператори и осъществяването на връзка за каквито и да било нужди е невъзможно. Това споделиха граждани с народния представител Пенчо Милков по време на приемна в село Бистренци.  При запитване към телекомите от страна на бистренчени, отговорът бил, че нямало икономическа изгода да бъде поставяна клетка в селото. 
Пенчо Милков се ангажира да изпрати писмо до трите оператора с искане проблемът да бъде решен. "Те са длъжни да изпълняват тази държавна функция, да има покритие във всяко населено място", заяви народният представител. Жителите на Бистренци споделиха и още проблеми, с които се сблъскват в ежедневието си: гробищата не се почистват от избуяващата растителност; тежкотоварни камиони преминават през централната улица в селото и в резултат много от къщите са се напукали; няма или поне те не са виждали и не познават полицай, който да отговаря за сигурността и реда в тяхното селото. Те заявиха, че тъжна и неприемлива картина представляват затвореното читалище, със зазидани с шперплат прозорци, както и затворената църква, която е в състояние пред събаряне, с големи пукнатини по стените, падаща мазилка и рушещ се купол. Хората са обезверени и в борбата си за физическо оцеляване казват, че не им трябва читалище и с примирение разясняват, че камбаната на църквата просто е открадната. Необходими са отговорно и ангажирано отношение към това населено място от страна на местната власт и на различни институции и органи, които като че ли са го забравили.