За община Иваново и ОбС на БСП

Ивалинка Цанкова, ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС НА БСП-ИВАНОВО

Представителство в Общински съвет-Иваново:

Цветан Иванов Йорданов

От ноември 2005 г. до момента е главен експерт към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „ПРР”, отдел „Северен централен район” с център в гр. Русе. От октомври 2007 г. до октомври 2011 г. е общински съветник в Общински съвет-Иваново и председател на постоянната комисия по „Бюджет, финанси, икономическа и инвестиционна политика”. По образование е магистър финансист, завършил е в Стопанска академия „Д. А. Ценов”-гр. Свищов. Има и бакалавърска степен по счетоводство от същото учебно заведение. 

инж. агроном Ивалинка Тодорова Цанкова - ръководител на групата съветници от МК „БСП-АБВ”

Родена на 26 октомври 1965 г. Основното си образование е завършила в ОУ „П.П. Славейков” с. Мечка, а средното - в ЕСПУ “Христо Ботев” - Русе. Висше образование завършва във Висш селскостопански институт  - Пловдив, специалност - инженер агроном, степен магистър и в Стопанска академия „Димитър Ценов” - Свищов, специалност „Публична администрация”, степен магистър. Предстои докторантура в Аграрен университет - Пловдив. Притежава следните допълнителни квалификации: лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения, член на Независимата камара на оценителите, сертификат от Българската асоциация на професионалните сомелиери. Член е на контролната комисия на Националното сдружение на производителите на лозов посадъчен материал. Сътрудник в Русенска митрополия по управлението, стопанисването и възстановяването на земеделски земи и подготовка на проекти по мярката за ремонт на църковните храмове.

От 1983 г. досега работи на територията на община Иваново - в АПК, ТКЗС - Пиргово, Поземлена комисия – Иваново, поддържаща фирма по земеразделяне в община Иваново.  Била е главен експерт „Земеделие и гори” - Иваново, заместник-кмет в общината. Лектор във  Висше училище „Земеделски колеж”- Пловдив – филиал в гр. Русе. Има собствен семеен бизнес за производство на лозов посадъчен материал.

Димчо Василев Киряков

Татяна Иванова Обретенова

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи